O nas

Zadaniem Pencyklopedii, czyli Encyklopedii Piór Wiecznych jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich dostępnych informacji na temat piór, stalówek, atramentów oraz wszelkich informacji związanych z użytkowaniem i pisaniem piórem wiecznym.
Autorom Pencyklopedii przyświeca jeden cel – propagowanie wiedzy, a także rozbudzanie miłości do tego, jakże wspaniałego przyrządu piśmienniczego, jakim jest pióro wieczne.
Staramy się, by informacje zawarte w Pencyklopedii były poświadczone materiałami źródłowymi, a także by zawierały zdjęcia/grafiki, na których publikację autorzy wyrazili zgodę.

Serdecznie witamy, zapraszamy do przeglądania, czytania oraz współpracy!