Podziękowania

Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla:

W. Liźniewicz

J. B. Misaczek

M. Patela